Công Ty Cổ Phần Catalan được thành lập năm 2007 có trụ sở tại Khu Đồng Chúa, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh . Nhà máy với quy mô tính đến năm 2019 đã mở rộng và phát triển nên 50 ha.  Song song với phát triển quy mô ,..

Đọc tiếp