0978 956 655 - 0946 862 099
  • gach catala
  • 1
  • khuyen mai thang 8 2017

Hỗ trợ dự án

0946 862 099

Công trình số lượng lớn

0978 956 655 (Thọ)

Gạch lát nền > Gạch lát nền 50x50

Gạch lát nền prime 50x50 9488 A1

Gạch lát nền prime 50x50 9488 A1

Giá NY: 160,000đ

140,000đ

Gạch catalan 50x50 5212 loại A1

Gạch catalan 50x50 5212 loại A1

Giá NY: 125,000đ

115,000đ

Gạch catalan 50x50 5270 loại 1

Gạch catalan 50x50 5270 loại 1

Giá NY: 125,000đ

115,000đ

Mạng xã hội